Tarieven 2021
big-logo

Wie bepaalt de tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele in 2021?

De tarieven voor bewindvoering, mentorschap en curatele in 2021 zijn vastgesteld door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Jaarlijks worden deze tarieven door de minister geïndexeerd, tenzij het indexeringscijfer lager is dan +1% of -1%.

Voor incidentele beloningen moet voorafgaand een machtiging gevraagd worden aan de kantonrechter. Pas na goedkeuring mag de bewindvoerder, mentor of curator een extra vergoeding in rekening brengen voor incidentele werkzaamheden.

Bekijk hier alle tarieven bewindvoering, mentorschap en curatele in 2021

De tarieven voor bewindvoering in 2021

 Dienstverlening incl. 21% BTW Uren per jaar
Maandelijks een persoon (EPH)  €          119,69 17,00
Maandelijks meer personen (MPH)  €          143,59 20,40
Maandelijks EPH met problematische schulden  €          154.88 22,00
Maandelijks MPH met problematische schulden  €          185,73 26,40
Vermogen > € 1.000.000,- 0,75% van het vermogen
Intakekosten EPH  €          676,39 8,00
Intakekosten MPH €          810,70 9,60
Opstellen Eindrekening en verantwoording  €          254,10 3,00
Woningontruiming/-verkoop / verhuizing €          422,29 5,00
Beheer PGB maandelijks  €            52,74 7,50
Uurtarief  €            84,46 n.v.t.

De tarieven voor mentorschap in 2021

Dienstverlening BTW-vrij Uren per jaar
Maandelijks een persoon (EPH)  €                    98,92 17,00
Maandelijks meer personen (MPH)  €                  178,08 30,60
Maandelijkse EPH t/m 23 jaar  €                  128,00 22,00
Intakekosten EPH  €                  559,00 8,00
Intakekosten MPH €                  1.005,00 14,40
Verhuizing  €                  349,00  5,00
Uurtarief €                    70,13 n.v.t.

De tarieven voor curatele in 2021

Dienstverlening  incl. 21% BTW Uren per jaar
Maandelijks een persoon (EPH)  €          215,48 30,60
Maandelijks meer personen (MPH)  €          311,07 44,20
Maandelijks EPH met problematische schulden  €          246,94 35,10
Vermogen > € 1.000.000,- 0,75% van vermogen n.v.t.
Intakekosten EPH  €      1.216,05 14,40
Intakekosten MPH  €      1.756.92 20,80
Opstellen Eindrekening en verantwoording €          254,10 3,00
Woningontruiming/-verkoop/verhuizing  €          422,29 5,00
Beheer PGB maandelijks €            52,74 7,50
Uurtarief  €            84,46 n.v.t.

Wie betaalt de kosten voor bewindvoering, mentorschap en curatele?

De cliënt moet betalen voor de dienstverlening, tenzij een partner/familielid/werkgever de kosten wil dragen. Cliënten die niet genoeg geld hebben om de dienstverlening te betalen, kunnen terecht bij de gemeente. Als aan de voorwaarden en normen wordt voldaan, betaalt de gemeente gedeeltelijk of volledig de kosten. De bewindvoerder of curator dient de aanvraag voor u in. De kosten zijn niet aftrekbaar voor uw belastingaangifte en worden niet vergoed door de zorgverzekering.

Meer weten over de tarieven?

 

 

big-logo