Volmacht nalatenschap
big-logo

Volmacht nalatenschap

Als er in een testament geen executeur is benoemd, zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Samen nemen zij alle beslissingen en ondertekenen samen alle documenten. Dat kost veel tijd en energie, zeker als het contact tussen de erfgenamen niet optimaal is. Vaak wordt Reeling dan ingeschakeld als onafhankelijke en onpartijdige derde. Met de volmacht nalatenschap dragen de erfgenamen de rechten en plichten over aan Reeling en geven zij opdracht om de nalatenschap zorgvuldig af te wikkelen. Uiteindelijk ontvangen de erfgenamen  het zuivere saldo van de nalatenschap en legt Reeling verantwoording aan hen af.

Onze vader was dement en had geen testament. Na zijn overlijden hebben wij Reeling gevolmachtigd om de nalatenschap af te wikkelen zodat wij hier geen omkijken naar hadden.

Taken gevolmachtigde

De gevolmachtigde moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. Dat verloopt in een aantal stappen. Eerst bepalen we de waarde van de nalatenschap en brengen bezit en schulden in kaart. De tweede stap is het betalen van schulden en de verkoop van eventuele goederen. Zo betaalt Reeling openstaande rekeningen, verkoopt goederen en onroerend goed, zegt abonnementen en bankrekeningen op en regelt de aangifte erfbelasting en inkomstenbelasting. Laatste stap is het verdelen van de spullen en het overgebleven geld.
Uiteraard kan Reeling vertrouwen op een groot netwerk van regionale taxateurs, makelaars, opkopers en verhuizers. Daarnaast hebben we ruime ervaring met specialistisch werk zoals een vereffening bij schulden, veiling van goederen of verdeling van spullen binnen complexe familiesituaties.

Waarom een volmacht nalatenschap aan Reeling geven?

De samenwerking tussen de erfgenamen verloopt soms moeizaam. Dat komt vaak omdat erfgenamen geen kennis hebben van de afwikkeling van een erfenis. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet hoe het zit met juridische regels en voorwaarden, zien door de bomen het bos niet meer of komen er onderling niet uit. De gevolmachtigde van Reeling begrijpt die vragen en onzekerheden.

  • We leggen uit wat we doen en waarom we dat zo doen.
  • Wij zijn onafhankelijk en onpartijdig.
  • Onze tarieven zijn flink lager dan een notaris.
  • We zijn deskundige als het gaat om beneficiaire aanvaarding, erfrecht en vereffening bij schulden.
  • Bij Reeling heeft u één contactpersoon voor de hele familie.
  • We hebben veel ervaring als het gaat om complexe familiesituaties en voorkomen conflictsituaties.
  • Daarnaast zijn we vaak geen vreemde van de familie omdat we bij leven al naast de cliënt stonden als bewindvoerder, mentor of curator. Bovendien kost de afwikkeling minder uren dan wanneer een notaris alles opnieuw moet gaan bestuderen.

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten? Aarzel niet.

big-logo