Testamentair bewind
big-logo

Testamentair bewind

In een testament kunt u als erflater bepalen dat er erfgenamen zijn die (nog) niet zelfstandig kunnen beschikken over hun deel van de nalatenschap. Testamentaire bewindvoering voorkomt dat het vermogen in verkeerde handen valt. De testamentair bewindvoerder van Reeling beheert en beschermt de goederen na overlijden voor bepaalde tijd volgens de wensen van de erflater.

Waarom een testamentair bewindvoerder?

Soms moeten goederen, bijvoorbeeld waardevolle voorwerpen, een woning of spaargeld beschermd worden omdat de erfgenaam (nog) niet in staat is hier de volle verantwoordelijkheid voor te nemen. Vaak komt dat omdat de erfgenaam lichamelijke en/of geestelijke problemen heeft zoals dementie, een verstandelijke beperking of een verslaving maar ook vanwege een jeugdige leeftijd.

Een testamentair bewindvoerder van Reeling

In het testament wordt vastgelegd wat de bevoegdheden en de verplichtingen van de testamentair bewindvoerder zijn. De beslissingen die de testamentair bewindvoerder maakt, liggen in lijn met de wensen van de erflater. De bewindvoerder houdt de administratie nauwkeurig bij en legt verantwoording over het financiële beheer af aan de erfgenaam en/of de rechtbank.

Wat kost een testamentair bewindvoerder?

Bij wet is bepaald dat de testamentair bewindvoerder jaarlijks 1% van het vermogen ontvangt als vergoeding. Hiervan kan worden afgeweken bij complexe situaties, negatieve nalatenschappen of erfenissen met een beperkte omvang. Uiteraard wordt de vergoeding vastgesteld in overleg met de betrokken kantonrechter of de erfgenamen.

Door onenigheid binnen de familie heb ik mijn rol als testamentair bewindvoerder niet willen aanvaarden. Gelukkig heeft Reeling dit vakkundig en onpartijdig overgenomen!

Hoelang duurt een testamentair bewind?

De duur van een testamentair bewind verschilt en wordt vastgelegd in het testament door de erflater. Er bestaat testamentair bewind voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 5 jaar na de 18e verjaardag en testamentair bewind voor een onbepaalde periode . Dit komt vaak voor bij erfgenamen met een psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking.

Het testamentair bewind eindigt ook door het overlijden van de erfgenaam of bij ontslag door de kantonrechter. Dit gebeurt als de noodzaak van het bewind niet langer bestaat, bijvoorbeeld bij een aantoonbaar einde van de verslavingsproblematiek.

Beschermingsbewindvoerder of testamentair bewindvoerder?

Een beschermingsbewindvoerder behartigt (alle) financiële belangen van de cliënt bij leven, beschermt de cliënt en houdt de financiën op orde. Deze vorm van bewindvoering stopt direct op het moment van overlijden van de cliënt. De testamentair bewindvoerder komt juist pas in actie bij overlijden en voert bewind over het geërfde vermogen. Beide bewindvoerders beschermen het vermogen, moeten financiële verantwoording hierover afleggen en zijn aansprakelijk voor financiële schade bij slecht bewindvoerderschap.

Waarom Reeling als testamentair bewindvoerder?

De testamentair bewindvoerder van Reeling begrijpt waarom erflaters kiezen voor testamentair bewind. Bovendien rekenen wij vaak lagere tarieven dan een notaris. Daarnaast begrijpen we de ‘mitsen en maren’ van erfgenamen. Voor erfgenamen is het afwikkelen van een nalatenschap geen dagelijkse kost. Het roept soms weerstand op als een ander beslist over de nalatenschap en in de familiezaken duikt.

We geven zoveel mogelijk openheid van zaken, laten erfgenamen meekijken, leggen uit wat we doen en waarom we dat zo doen. Dankzij de combinatie van onze dienstverlening en onze doelgroep hebben we veel ervaring als het gaat om complexe familiesituaties. Daarnaast zijn we vaak geen vreemde van de familie omdat we bij leven al naast de cliënt stonden als beschermingsbewindvoerder, mentor of curator.

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten? Aarzel niet.

big-logo