Executeur
big-logo

Een executeur van Reeling

De executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. De executeur is  door de erflater in zijn testament benoemden kan een erfgenaam zijn, maar ook een (onafhankelijke) derde.

Wat zijn de taken?

Volgens de wet heeft een executeur twee belangrijke taken:

  • Het beheren van (de goederen van) de nalatenschap
  • Het betalen van de schulden van de nalatenschap

Het doel van deze taken is dat de nalatenschap op de juiste manier en volgens de wensen van de erflater wordt verdeeld onder de erfgenamen. Wij moeten er voor zorgen dat elke erfgenaam het geld of de goederen krijgt waar hij recht op heeft.

Verschillende executeurs

Een executeur met de bevoegdheden en verplichtingen die de wet standaard geeft, wordt ook een beheersexecuteur genoemd. De erflater kan in zijn testament de bevoegdheden van de executeur eventueel inperken en alleen de bevoegdheid geven om de uitvaart te regelen; een begrafenisexecuteur. Daarnaast kunnen ook extra bevoegdheden worden toegekend. De afwikkelingsbewindvoerder is de executeur met de meest verregaande bevoegdheden van de drie. In feite heeft hij exact dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur, maar wordt ook bewindvoerder en kan in die functie de verdeling van de nalatenschap vorderen als erfgenamen het onderling niet eens zijn met de verdeling.

Met de hulp van mijn bewindvoerder en een laagdrempelige notaris, ben ik gerust over mijn testament en financiën!

Waarom Reeling als executeur?

De samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen verloopt soms moeizaam. Dat kan komen omdat erfgenamen geen kennis hebben van de afwikkeling van een erfenis. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet waarom ze zolang op hun geld moeten wachten en hoe het zit met juridische regels en voorwaarden. Daarnaast vinden erfgenamen het soms niet prettig dat een vreemde in de familiezaken duikt of kunnen de familierelaties onder druk staan.

De executeurs van Reeling begrijpen die terughoudendheid. We geven zoveel mogelijk openheid van zaken, laten erfgenamen meekijken, leggen uit wat we doen en waarom we dat zo doen. Onze uurtarieven zijn flink lager dan een notaris. En dankzij de combinatie van onze dienstverlening en de doelgroep waar we dagelijks voor werken, hebben we veel ervaring als het gaat om complexe familiesituaties. Daarnaast zijn we vaak geen vreemde van de familie omdat we bij leven al naast de cliënt stonden als bewindvoerder, mentor of curator. Bovendien kost de afwikkeling minder uren dan wanneer een notaris alles opnieuw moet gaan bestuderen.

Heeft u vragen of wilt u graag meer weten? Aarzel niet.

big-logo