Afwikkeling nalatenschap Wat is er mogelijk?
big-logo

Afwikkeling nalatenschap

Een zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap is belangrijk. Inzicht in de financiële en persoonlijke situatie van de cliënt zorgt ervoor dat de laatste wensen goed worden uitgevoerd, rekeningen worden betaald en de juridische afwikkeling correct verloopt. Er zijn drie vormen voor het regelen van nalatenschap. Reeling kan bij testament aangewezen worden als executeur of testamentair bewindvoerder of Reeling krijgt een volmacht van de erfgenamen.

Executeur

Als executeur werken we aan een zorgvuldige afwikkeling van de erfenis. We beheren de nalatenschap van onze cliënt of zijn familie. In het testament staat wie de executeur wordt. Lees meer >>.

Testamentair bewind

Voor overlijden kiest de cliënt of zijn familie voor testamentair bewind. De testamentair bewindvoerder van Reeling ziet er op toe dat het geld en de spullen voor een bepaalde tijd worden beheerd overeenkomstig de gekozen bestemming en uitgangspunten. Lees meer >>.

Volmacht nalatenschap

Zowel testamentair bewind als een executeur staan opgenomen in het testament. Heeft de erflater hierin niets geregeld of is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Deze erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Ze moeten dus ook samen alles regelen. Omdat het niet handig is om steeds met alle erfgenamen naar bijvoorbeeld de bank te gaan of om alle belangrijke stukken door alle erfgenamen te laten ondertekenen, is het gebruikelijk dat de erfgenamen één persoon aanwijzen die zij een volmacht geven om de erfenis af te wikkelen. Dat kan een erfgenaam zijn of Reeling als onafhankelijke derde. Er wordt dan een volmacht geven om de erfenis af te wikkelen namens de erfgenamen. Lees meer >>.

Meer weten over professionele afwikkeling nalatenschap?

Neem contact op met een van onze specialisten of kijk op de website van de rechtspraak.