Wat zijn de kosten van bewindvoering 2013?

De kosten die een bewindvoerder in rekening mag brengen worden jaarlijks bepaald door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). De tarieven komen voort uit de aanbevelingen meerderjarigenbewind (bron: www.rechtspraak.nl) en zijn voor iedere burger gelijk.

Voor 2013 zijn de volgende tarieven bepaald voor beschermingsbewind op basis van 16 forfaitaire uren:

Eenpersoonshuishouden  € 102,85 per maand (incl. 21% BTW)
Echtparen/economische eenheden € 123,42 per maand (incl. 21% BTW)*

Eenmalig worden er intakekosten in rekening gebracht:
Eenpersoonshuishouden€ 467,06 (incl. 21% BTW)
Echtparen/economische eenheden € 560,47 (incl. 21% BTW)*

Wanneer u tot 110% van het bijstandsniveau leeft,  vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering middels ‘bijzondere bijstand’.  Reeling Bewindvoerders vraagt deze bijstand voor u aan.

* Echtparen en economische eenheden hoeven geen dubbele kosten bewindvoering te betalen, maar een opslag van 20%.